LA ½ DELS ORGANISTES DE L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA