Fundació Pro Música Sacra Granollers

Propers concerts…

Ad Majorem Dei Gloriam

L’actualitat de la Fundació

La Fundació

La nostra finalitat estatutària principal és la de promoure el conreu i la difusió de la música sacra, especialment la vocal i la relacionada amb l’orgue.