Activitats pedagògiques

L’activitat pedagògica que té lloc a l’entorn de l’orgue Josep Maria Ruera s’estructura en dues vessants: la  difusió de l’instrument i de la música d’orgue a nivell escolar, i l’organització d’activitats docents específiques per a estudiants i professionals d’aquest instrument.

En el vessant escolar, la Fundació col·labora amb les associacions ciutadanes per a donar a conèixer l’instrument. 1.300 nens i nenes d’ensenyament primari van participar en les primeres edicions de les audicions pedagògiques.

El vessant de formació a nivell d’estudiants de música i professionals es concreta en l’organització de Classes Magistrals d’Interpretació d’orgue, impartides pels organistes internacionals que ens visiten per a concerts. Actualment sobrepassen les 20 edicions i hi han participat organistes d’arreu del món. L’interès generat per aquestes iniciatives s’ha fet extensiu a tot el país, i desitgem poder servir de punt de trobada als estudiants i professionals de l’orgue.

L’orgue pertany a l’oferta instrumental de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Josep Maria Ruera, de Granollers.