La Fundació

La Fundació Pro Música Sacra Granollers és una fundació privada canònica promoguda per la Parròquia de Sant Esteve de Granollers, i erigida l’any 2009 pel Bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses. Està registrada pel Ministeri de Justícia del govern central.

El President del Patronat és actualment Mn. Josep Monfort Mengod.

La seva finalitat estatutària principal és la de promoure el conreu i la difusió de la música sacra, especialment la vocal i la relacionada amb l’orgue.

Gestiona totes les activitats culturals que s’organitzen al voltant de l’orgue Josep Maria Ruera de Sant Esteve de Granollers. El finançament d’aquestes activitats prové dels ajuts, convenis i donatius que la Fundació pot establir i rebre d’institucions, empreses i particulars.

El reconeixement de la Fundació com a entitat de caràcter social fa que totes les aportacions destinades a les seves tasques gaudeixin de la corresponent desgravació fiscal.