“LES SET PARAULES DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST”, de CRISTÒFOR TALTABULL (+ Projecte Granoll-Orgue XXI)