LA ½ DELS ORGANISTES DE L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

7 May 2022
12:30

Jaime GONZÁLEZ-SIERRA MORENO, órgano

Entrada libre